fbpx

WebStarter

Stærk og fleksibel hjemmesidepakke til nystartede og iværksættere!

Kom rigtigt fra start

WebStarter er en perfekt sam­men­sat pak­ke til ny­start­ede og iværk­sættere. Du får den nød­vendige fleksi­bilitet du har brug for i din op­starts­fase. Sam­tidig får du en øko­nomisk hjemme­side­løsning med et flot visuelt udtryk, som er skaler­bar i takt med du vækster i din virk­som­hed. Du skal jo gerne hurtigt skabe værdi i din virk­­som­­hed, og derfor er alle be­slut­ninger og in­vester­inger vigtige.

 

Hos Orbiit hjælper vi dig sikkert fra start, både teknisk og visuelt, så din for­ret­nings DNA står stærk­ere, hvilket igen gør at du og din for­ret­ning “brænder” bedre igen­nem på de digi­tale medier.

Hvad...

Er WebStarter?

WebStarter er en effek­tiv og kom­pakt start­­løsning der hur­tigt og sik­kert vil få din virk­som­hed on­line. Det vil give din ny­startede virk­somhed de første mulig­heder for at til­trække kun­der. Du kan natur­­ligv­is byg­ge videre på din hjemme­side selv eller til­købe flere sider eller nogle af vores andre løs­ninger.

Som altid starter vi med at skulle vide noget om dig, og om dine ønsker og mål for din for­ret­ning. Her­med kan vi skrædder­­sy din pakke. Vi starter altid med at sikre os at du får den rigtige løsning til den rigtige pris.

Genkendelighed er uhørt vigtigt på alle platforme!

Godt forarbejde - giver et godt slutresultat!

lad os lære dig at kende

Vi sikrer os altid at vi forstår dig og din vision, før vi på­begynder udviklingen af din hjemmeside. Vi tager altid ud­gangs­punkt i dit behov og strate­gi og sæt­ter os grun­digt ind i din virk­som­heds DNA. Med andre ord sørger vi for at opbygge et slag­kraftigt site, så du kan fokus­ere og kon­cent­rere dig om at komme ud over rampen med din butik.

 

Vi arbejder som ud­gangs­punkt i Word­Press. Det sikrer at du efter­følg­ende selv kan rette og op­datere dine sider med lette og gode redigeringsvæktøjer.

Hvem...

har brug for WebStarter?

Du er klar til at kom­me i luft­en og gå on­line for at blive set. Du har brug for en flek­si­bel løs­ning, så du senere kan kor­rigere og måske til­føje flere sider. Det skal være øko­­nomisk ren­tabelt og ikke tage for lang tid at komme i mål.

 

Dit valg af en Web­Starter hjem­me­­side løs­ning er helt per­fekt, der hvor du står med din virk­som­hed nu. På sigt kan du let ud­vide dit site med nær­mest hvad som helst – en web­shop, on­line book­ing, en blog … you name it, kun fan­tasien – OG stra­tegien sæt­ter græn­ser. Vi kan altid hjælpe dig hvis behov­et viser sig. Vi hjælper mange iværk­­sættere med deres start­up hjemme­sider. Og vi hjælper dem også videre når de ønsker at udvide deres hjemme­side i takt med deres virk­somhed vokser.

 

Så hvis du er i start-up mode, så er Web­Starter den per­fekte og øko­nomisk rig­tige løs­ning, du skal bruge for at komme godt og sikkert fra start.

Vi sørger for...

Dit Unikke design
.

Vi slækker ALDRIG på et godt design. Du skal være stolt af at vise din hjemmeside frem til dine kunder. Det sørger vi naturlig vis for.

 
Strategisk design –
en nøgleværdi.


Hos Orbiit lægger stor vægt på at vi for­står formålet med din hjemme­side og at dit layout matcher dette. Leverer vi ikke hvad du ønsker må vi gå tilbage til tegnebrættet.

 
Mobil, tablet og desktop

Mobil og tablet – ud over computer. (også kaldet responsive). Langt fra alle hjemme­sider giver sig godt ud på mobil og tablet. Vi mener dog at det er mere en et krav da mobilen er den mest brugte enhed til at tilgå nettet med. Vi sørger natur­ligvis derfor for at din hjem­me­sider står skarpt på tværs af platforme.

 
Dine kunder skal kunne kontakte dig. 


Vi sørger for at din side har en kontakt formular men også tydelig information om evt. adresse og åbningstider.

 
SEO værktøj installeres.

Du skal jo blive fundet på Google, så vi  installerer et værktøj på din hjemmeside, så du kan let kan se hvordan du kan optimere de søgeord og sætninger, du ønsker dine kunder skal finde dig på via Google.

Alt det tekniske.

Og sørger for at overleverer det til dig i dit tempo. For at du selv kan stå for frem­tidige opdateringer og ænd­ringer, leverer vi en let og bruger­venlig side­bygger. Den intro­ducerer vi dig til så du sikkert kan holde dit site up-to-date. Ønsker du ikke at sætte dig ind en tekniske overhovedet, kan du til vælge et af vores vedlige­holds­abonnementer.

 
Online hastighed er afgørende.

Dine kunde venter ikke på en langsom hjemmeside. Derfor installerer vi et værktøj der optimerer hastigheden på dine sider.

 
Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed.

Vi opsætter sikker­heds­foranstaltninger ved hjælp af back­up og en spam­blokker. Da der er mange der ude, der ønsker at gøre livet surt for os hjemme­side ejere, er det des­værre ikke sjældent at en side bliver hacket og ødelagt. Vi kan des­værre ikke få dem til at stop­pe med deres angreb, men vi kan gøre hvad vi kan, for at sikre at de ikke får suc­ces med deres mis­sion. Vi tager os natur­ligvis af denne tek­niske del af op­sæt­ningen.

 
Fleksibel betalingsmodel.

Du kan vælge at betale hele løsningen eller betale den i rater efter aftale.

 

med vores

WebStarter

Sørger vi for at din hjemmeside kommer sikkert i luften. Både visuelt og teknisk.

webstarter indeholder:

  • Orbiits udviklings infoskema (udfyldes af dig).

 

  • Online samtale om dine ønsker og drømme.

 

  • Vi tager os af opsætning af domæne og webhotel, samt installation af WordPress.

 

  • Hjemmeside inkl. 3 undersider f.eks, (Om dig, Kontaktside, Produktbeskrivelse).

 

  • Top og bund med menu og henvisning til dine sociale medier.

 

  • Adgang til professionel sidebygger med brugervenlig visuel redigeringsmulighed.

 

  • Fleksibelt design med 100 % frihed.

 

  • 100 % mobil- & desktop venlig (responsive).

 

  • SEO optimering og sikkerhed af din side via WordPress plugins.

 

  • 2 timers undervisning og overlevering af din nye hjemmeside.

Obs! Der kan være afvigelser i ovenstående, da hver enkelt sag er individuel.

Den rigtige pakke når du skal sikkert, hurtigt og økonomisk online – Uden at gå på kompromis!


Vi leverer flot og strategisk webdesign og opsætning af de mest almindelige sider, en let men professionelt sidebygger, samt sikkerhed omkring din hjemmeside.
Du har hermed mulighed for at udvide din hjemmeside senere, både selv eller via os.

kr. 8.990,-

Køb WebStarter pakke sammen med vores Visuel Identitet pakken og spar kr. 2.000,- (normalpris kr. 16.485,- samlet pris kr. 14.485,-)

Alle priser ekskl. moms.

kontakt os...

Hvis du ønsker at høre mere, om hvordan vi kan hjælpe dig med din hjemmeside, sociale medier, visuel identitet eller andet

Brug 10 minutter med os og undgå 1000-vis af frustrationer

Skumringstid

Skumringstid logodesign

Design af logo og udarbejdelse af Brand Guide

Skumringstid landingpage

Design af helt ny hjemmeside

Skumringstid min historie

Underside af hjemmesiden

Skumringstid webshop

WooCommerce webshop med "breadcrumbs" for SEO optimering

Heidi Dehn

Redesign af logo og udarbejdelse af Brand Guide

Redesign af ny hjemmeside

Redesign af ny hjemmeside

Redesign af ny hjemmeside